ثبت نام رایگان می باشد و دانشجویان دکتری حسابداری و مالی کشور می توانند از طریق ارسال ایمیل به ACC@ATU.AC.IR ثبت نام نمایند.

login