تسریع در ارسال رساله های منتخب دانشگاه ها
1394-11-24

با توجه به نامه های ارسالی به مدیران گروه دانشگاه ها، لطفا رساله های منتخب هر دانشگاه تا 30 بهمن جهت داوری ارسال شود.