1. اعلام برنامه ششمین هم‏ اندیشی دانشجویان دکتری حسابداری و مالی دانشگاه‌ها
برنامه ششمین هم ‏اندیشی دانشجویان دکتری حسابداری و مالی دانشگاه‌ها از ساعت 8 تا 17 روز 12 اسفندماه
2. تسریع در ارسال رساله های منتخب دانشگاه ها